top of page

СТОП ЛИХВА

  Идеята за предлагане на подобна услуга се роди през 2022 г. и е в отговор на некоректното поведение на фирмите за бързи кредити спрямо техните клиенти. Не е тайна, че финансово по-силната страна винаги е в благоприятно положение. Защото информация за правата на кредитополучателите има навсякъде, но реално решение на проблемите на потребителите на кредити не се намира лесно! Освен информация относно своите права, можете да се възползвате и от възстановяване на надплатените пари по кредитите си. Всеки може да си позволи да ползва нашите услуги. Причината е, че не предплащате нищо. Важно е да се посочи, че НЕ дължите и възстановяване на направените от нас разноски, независимо от постигнатия резултат.

 

Защо? Защото ние гарантираме на 99,9% успех!

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ?

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ВЗЕТИТЕ ОТ НАДПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПАРИ ПО ВАШИТЕ КРЕДИТИ

Само за една година на пазара, ние помогнахме на стотици затънали души да си върнат лични суми от порядъка на 15 000 лева. И има причина това да е така!

 

Като потребител на кредити трябва да имаш възможност не само да се запознаеш със своите права, но и реално да ги упражняваш. А в случая това означава да изискваш връщане на надплатените парични суми по твоите кредити.  

Защото информация има навсякъде, но реално решение на проблемите на потребителите на кредити не се намира лесно!

 

Така през 2022г. началната версия на уебстраницата stoplihva.com е готова и пусната в експлоатация.

стоплихва.png

НЕКА ОБЯСНИМ МОДЕЛА, ПО КОЙТО РАБОТИМ...

КАК РАБОТИ МОДЕЛЪТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ ПО КРЕДИТИ?

Тази услуга я има и в други държави, като Англия и Франция например. Основните причини да се занимаваме с това са няколко.

 

Първата е, че почти навсякъде дружествата за бързи кредити използват незаконосъобразни практики. Това са основно изключително високите лихви, понякога представени като неустойки и такси, непосилни за техните клиенти. Дружествата раздават кредити с пълното знание, че заем с подобни условия ще утежни финансовото положение на клиента и ще го доведе до невъзможност да погасява своите вноски.

 

Другата причина да предложим тази услуга е, че много често хората нямат финансова възможност или познания, да защитят своите права и да се опитат да си върнат парите от незаконосъобразно начислените високи лихви, неустойки и такси. Тук се появяваме ние. При нас клиента може лесно да разбере дали има надплатени парични суми по кредита си. Ако това е така, нашето дружество, поема за своя сметка процедурите по връщане на надплатените лихви, такси и неустойки.

КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ВРЪЩАНЕТЕ НА ЛИХВИ ПО НАДПЛАТЕНИТЕ КРЕДИТИ?

Процедурите по възстановяване на паричните суми по кредитите са различни. Основно се делят на две части – доброволна и административно - съдебна.

 

Доброволната включва изпращане на писмено искане до финансовата институция за връщане на всичко надплатено по кредита. Това е доброволна процедура и реално финансовата институция еднолично преценява дали да удовлетвори искането на потребителя или не. Нашата практика показва, че в случай на нарушение на закона, бързите кредити сами предлагат решение, като си връщат дължимите лихви, неустойки и такси по кредитите. 

 

Ако доброволната процедура не доведе до положителен резултат, то следващата винаги се провежда пред държавен орган. Той може да бъде административен – като регулатор на финансовите институции или такъв по споровете с потребители или съдебен. В България такива органи са Българска Народна Банка и Комисията за защита на потребителите. При подобни спорове може да помогне и Омбудсмана на Република България.

 

Тези институции помагат за разрешаване на проблема на конкретен потребител реално само по активни кредити. Помощ за връщане на надплатени парични суми по кредити от тях няма как да се получи. Затова в България следващата стъпка е пред съда.

 

Имаме доста съдебни решения, при които в подобни случаи съдът се е произнесъл в полза на потребителя. Всяка финансова институция за бързи кредити използва различни общи условия и договори, но в тях на много места има такива клаузи, които нарушават българското законодателство. Тези клаузи са „нищожни”, т.е. те не произвеждат правно действие. Мотивите на съда са, че в подобни случаи заплатените лихви, неустойки и такси по тези клаузи подлежат на възстановяване на потребителите на кредити.  

bottom of page