top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW.STOPLIHVA.COM СЕ ПРИТЕЖАВА И УПРАВЛЯВА ОТ ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД С ЕИК 201731558. В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СВЪРЗАНАТА ПРАВНА УРЕДБА. НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОП ЛИХВА И ОБХВАЩА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВКЛ.КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАК Я ИЗПОЛЗВАМЕ И КАКВИ ПРАВА ИМАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА. 

 

СТОП ЛИХВА ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА АКТУАЛИЗИРА И ПРОМЕНЯ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗА КОЕТО ЩЕ ИНФОРМИРА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН. ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД ИМА КАЧЕСТВОТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (НАРИЧАН ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ „РЕГЛАМЕНТ“).

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА: ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, ЕИК: 201731558 МОЛ: ВЕЛИМИР МИЛЕВ

 

ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД ТРЕТИРА КАТО ЛИЧНИ ДАННИ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИДЕНТИФИЦИРА КОНКРЕТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ЧРЕЗ КОЯТО СЪЩОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО. ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ СЪВКУПНОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С АВТОМАТИЧНИ ИЛИ ДРУГИ СРЕДСТВА.

 

I. КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС?

1.   ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ НЕ СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ ФОРМИ ЗА КОНТАКТ, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ДОБРОВОЛНО, КОЯТО НИЕ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ.

 

2.   НИЕ СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕД ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ НА ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ.ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ, ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ, СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, КОНСУЛТАЦИИ И ИНФОМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАШИТЕ УСЛУГИ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ. ОБРАБОТВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА:

 

·    ФИЗИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: ИМЕ, ЕГН, ДАННИ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, АДРЕС, ИМЕЙЛ АДРЕС, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ. ВЪЗМОЖНО Е ДА ИЗБЕРЕТЕ ДА СПОДЕЛЯТЕ С НАС ДАННИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ИЛИ СНИМКИ. ВЪЗМОЖНО Е ДА
ПРЕДПОЧЕТЕМ ДА НАМАЛИМ ОБЕМА НА ДАННИТЕ, КОИТО СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ, СЪОБРАЗНО ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА;

 

·    ИКОНОМИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ: УЧАСТИЕ И/ИЛИ ПРИТЕЖАНИЕ НА ДРУЖЕСТВА, НАЛИЧИЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДРУГИ, ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДРУГИ;

 

 

·    СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ: ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ, ПРАВОСПОСОБНОСТ, ТРУДОВА ДЕЙНОСТ – СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ, ГРАЖДАНСТВО;

 

·    СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ – СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ И ДР.;

ПРИ ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА НИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛУЧАВАМЕ НЯКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ, ЕГН, ЮРИДИЧЕСКИ ФИРМЕНИ ДАННИ,ИМЕЙЛ, АДРЕС, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И ПОЛ.

 

 

1.   ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ Е НЕОБХОДИМА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВАС И СТОП ЛИХВА ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА. СЪГЛАСНО ЧЛ. 5 ОТ ЗЕДЕУУ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ АДРЕСАТ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ WWW.STOPLIHVA.COM В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ РЕШИТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ОПРЕДЕЛЕНА УСЛУГА/ПРОДУКТ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА WWW.STOPLIHVA.COM, НИЕ СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА (АДРЕС И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР) И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГАТА, КОИТО СТЕ ПОРЪЧАЛИ.

 

2.   СЪЩО ТАКА, НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ. ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА, СИСТЕМАТА СЪЗДАВА И ЗАПИСВА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ АВТОМАТИЧНО.

 

II. АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

 

1.   С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, САЙТЪТ ИЗПОЛЗВА ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ, КАТО НАПРИМЕР „БИСКВИТКИ”. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ И ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВАТ? БИСКВИТКИТЕ СА МАЛКИ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ, ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕГОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ИЛИ ДРУГА АКТИВНОСТ ПРИ ПОСЕЩАВАНЕТО НА ДАДЕН САЙТ. ТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ КОМПЮТЪР ИЛИ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА СИ. БИСКВИТКИТЕ СПОМАГАТ ЗА ПО-УДОБНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ТЪЙ КАТО СПЕСТЯВАТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕОБХОДИМОСТТА ДА ВЪВЕЖДАТ СВОИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТ САЙТА ИЛИ ПРЕМИНАВАТ ОТ ЕДНА СТРАНИЦА КЪМ ДРУГА. БИСКВИТКИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА САЙТА ДА ФУНКЦИОНИРА БЕЗПРОБЛЕМНО, ДА СЛЕДИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДА УСТАНОВЯВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАЧИНИТЕ, ПО КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩУВА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

 

2.   ВИДОВЕ „БИСКВИТКИ. САЙТЪТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ОТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНАТА СТЕПЕН НА НЕОБХОДИМОСТ:

 

·    СИСТЕМНО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ – ТОВА СА БИСКВИТКИ, БЕЗ КОИТО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА САЙТА Е НЕВЪЗМОЖНО ИЛИ СЕ ПОСТАВЯ ПОД ВИСОК РИСК. ТУК СПАДАТ БИСКВИТКИ ЗА НАВИГИРАНЕ В САЙТА, ЗАПАЗВАНЕ НА ПОПЪЛНЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ СТЪПКИ, КАКТО И ПРИ ВХОД ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ. СИСТЕМНО НЕОБХОДИМИ СА, СЪЩО ТАКА БИСКВИТКИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА НА ВРЪЗКАТА И ЗАЩИТАТА ОТ НЕЖЕЛАНИ ВЪНШНИ НАМЕСИ. ТОЗИ ТИП БИСКВИТКИ, ЧЕСТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО ВРЕМЕННИ ИЛИ СЕСИЙНИ, ТЪЙ КАТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ВРЕМЕННО И ИЗЧЕЗВАТ СЛЕД ЗАТВАРЯНЕТО НА СЕСИЯТА НА БРАУЗЪРА.

 

·    БИСКВИТКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ – ТАЗИ КАТЕГОРИЯ БИСКВИТКИ СЛУЖИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. БИСКВИТКИТЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ВКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА УСТРОЙСТВО, ЗАПАЗВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТНОСНО
ЕЗИК И РАЗМЕР НА ШРИФТА И ДРУГИ. ТОЗИ ТИП БИСКВИТКИ, МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ НА УСТРОЙСТВОТО, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СЕСИЯ НА БРАУЗЪРА И СЕ НАРИЧАТ ПОСТОЯННИ.

 

·    БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, АНАЛИЗИ И РЕКЛАМА – БИСКВИТКИТЕ ЗА АНАЛИЗ СЛУЖАТ ЗА СЪБИРАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА САЙТА С ОГЛЕД ЦЕЛИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КАКТО И С ОГЛЕД НА МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ. ТАКИВА СТАТИСТИКИ ВКЛЮЧВАТ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТРАНИЦА, НАЙ-ПОСЕЩАВАНИ СТРАНИЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ПОСЕЩЕНИЕТО, ВРЕМЕ, ПРЕКАРАНО НА СТРАНИЦАТА, ВЪЗНИКНАЛИ ГРЕШКИ И ДРУГИ. ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БИСКВИТКИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ, ПРИНАДЛЕЖАТ НА НАШИ ДОВЕРЕНИ ПАРТНЬОРИ, КОИТО НЯМАТ ПРАВО ДА ПРОДАВАТ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СПОДЕЛЯТ ИНФОРМАЦИЯТА. ЗА ПО-ДОБРА ПРЕЦИЗНОСТ, САЙТЪТ ИЗПОЛЗВА УТВЪРДЕНИТЕ АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ НА GOOGLE: GOOGLE ANALYTICS И GOOGLE TAGMANAGER, КОИТО НИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ИМАМЕ СТАТИСТИКА ЗА ТРАФИКА НА САЙТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТРАФИК, КАКТО И FACEBOOK TRACKING PIXEL НА FACEBOOK, КОЙТО НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ИМАМЕ СТАТИСТИКА ЗА ТРАФИКА НА САЙТА, ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТРАФИК И ДА ТАРГЕТИРАМЕ ПО ПО-ПРЕЦИЗЕН НАЧИН НАШАТА РЕКЛАМА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

 

 

3.   ДЕАКТИВИРАНЕ НА БИСКВИТКИ:
КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА КОНТРОЛИРАТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БИСКВИТКИ, ДА ИЗТРИВАТЕ ЗАПАЗЕНИТЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО БИСКВИТКИ, И ДА ДЕАКТИВИРАТЕ УПОТРЕБАТА НА БИСКВИТКИ ЗАНАПРЕД. ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ БРАУЗЪРИ И ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА АДРЕС HTTPS://WWW.ABOUTCOOKIES.ORG/. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ БЛОКИРАНЕТО НА БИСКВИТКИ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО РАБОТИ УЕБСАЙТЪТ, КАТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРУШЕНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА САЙТА.

III. КАКВО ПРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ. ЦЕЛИ И СРОК НА ОБРАБОТКАТА:

 

ЦЕЛИ

 

1.   ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТE ДАННИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, КАКТО И ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, Т.1, БУКВА „Б” ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ;

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, Т.1, БУКВА „Б” ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕЧЕ ВЪЗНИКНАЛИ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ.1, БУКВА „А” И ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНА РЕКЛАМА;

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ.1, БУКВА „А” И ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА РЕКЛАМА;

 

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ.2, БУКВА „В”, ЧЛ.6, АЛ.1, БУКВА „А” И ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИЯ;

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ.1, БУКВА „Е” – ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ.

 

·    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 1, БУКВА „Е” ОТ РЕГЛАМЕНТА – ЗА РЕТАРГЕТИНГ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА, РЕМАРКЕТИНГА ИЛИ ОПТИМИЗАЦИЯТА;

 

 

2.   ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ И ОБЕМА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ОБРАБОТВАЩИЯ ДАННИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА РЕЛЕВАНТНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ОБРАБОТВАЩИ ОТ ИМЕТО НА ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД СЕ ЯВЯВА НАПРИМЕР СЧЕТОВОДНОТО ДРУЖЕСТВО, С КОЕТО ДРУЖЕСТВОТО Е В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЧИИТО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СА НАДЛЕЖНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ИЛИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

3.   ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, НЕ ВИНАГИ Е НЕОБХОДИМО, АКО АДМИНИСТРАТОРЪТ РАЗПОЛАГА С ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 

4.   В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ОТ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗИСКАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД НЯМА ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ СВОИ НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА НЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ СВОИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ.

 

 

СРОК

 

ДАННИТЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ, ДОКАТО ИМА НУЖДА ОТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ НИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО НАПРАВИ СЪОТВЕТНАТА ЗАЯВКА, ИНФОРМАЦИЯТА СЕ УНИЩОЖАВА НЕЗАБАВНО (В СЪОТВЕТСТВИЕ С „РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА“, ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ).

 

 

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.   ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД ИМА ПРАВО ДА РАЗКРИЕ ОБРАБОВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ САМО НА СЛЕДНИТЕ ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА:

 

·    ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ;

·    ЛИЦА, ЗА КОИТО ПРАВОТО НА ДОСТЪП Е ПРЕДВИДЕНО В НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ Е УСТАНОВЕНО РЕГУЛЯРНО ИЗИСКВАНЕ ИЛИ;

·    ЛИЦА, ЗА КОИТО ПРАВОТО ПРОИЗТИЧА ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР;

 

2.   ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА СТОП ЛИХВА, КАКТО И НА СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА, МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ ПО УКАЗАНИЕ И ОТ ИМЕТО НА ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД (НАПРИМЕР: СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ТРАНСПОРТНИ, КУРИЕРСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ВКЛ. ЕКОНТ, СПИДИ, ЕВРОПЪТ И ДР., МИТНИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА АРХИВ И Т.Н.) В ТАЗИ ВРЪЗКА, ПОТРEБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА SMS ИЛИ ОБАЖДАНИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА.

V. ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

ВСИЧКИ ПРАВА СЕ УПРАЖНЯВАТ, А СЪОТВЕТНИТЕ ИСКАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ, СЕ ДЕПОЗИРАТ НА E-MAIL STOPLIHVA@GMAIL.COM ИЛИ ПО ПОЩАТА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ, ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ.ИСКАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО НАЧИН, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРА САМОЛИЧНОСТТА НА ЗАЯВИТЕЛЯ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ПРАВА, ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДАТ ПРИЛОЖИМИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ, НАПРИМЕР БУТОН ЗА ОТПИСВАНЕ.ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, АДМИНИСТРАТОРЪТ СЛЕДВА ДА ОТГОВОРИ НА ИСКАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЯВЕНОТО ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ВЪВ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ АДРЕС ИЛИ Е-МЕЙЛ, В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО Й. СПОРЕД ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СУБЕКТЪТ НА ДАННИ ИМА ПРАВО НА:

 

• ИНФОРМИРАНОСТ (ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА); КОГАТО ИМА РИСК ЗА НАРУШЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, АДМИНИСТРАТОРЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВИ УВЕДОМИ ЗА ЕСТЕСТВОТО НА НАРУШЕНИЕТО И КАКВИ МЕРКИ СА ПРЕДПРИЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ, КАКТО И ДАЛИ Е УВЕДОМЕН НАДЗОРНИЯТ ОРГАН ЗА НАРУШЕНИЕТО.


 • ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНИТЕ СИ ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА. КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ДАЛИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И АКО ТОВА Е ТАКА – ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ СИ И СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: ЗА КАКВА ЦЕЛ СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ, КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ДАННИ, СРОКЪТ НА ОБРАБОТВАНЕ. ИСКАНИЯТА ЗА ДОСТЪП ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В ПИСМЕН/ЕЛЕКТРОНЕН ВИД И ДА БЪДАТ АДРЕСИРАНИ ДО АДМИНИСТРАТОРА.СЪЩО ТАКА, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.


 • КОРИГИРАНЕ (АКО ДАННИТЕ СА НЕТОЧНИ).КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, КОИТО СА НЕТОЧНИ/НЕАКТУАЛНИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ОТДЕЛНО ИСКАНЕ.НА ИСКАНЕТО ВИ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО ОТ СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН – ПИСМЕНО, НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ Е-МЕЙЛ АДРЕС.


• ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“). КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА „БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕН”, Т.Е. ДА ПОИСКАТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ БЕЗ НЕНУЖНО ЗАБАВЯНЕ Т.Е. АДМИНИСТРАТОРЪТ ДА ЗАЛИЧИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ОТ ВСИЧКИ СИСТЕМИ И ЗАПИСИ, КЪДЕТО ТЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ ТРЕТИ ЛИЦА/ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ, НА КОИТО Е ПРЕДОСТАВИЛ ДАННИТЕ. ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ НА ОСНОВАНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В РЕГЛАМЕНТА, ВКЛ.ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:


–          ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СА БИЛИ СЪБРАНИ;


–          КОГАТО СТЕ ОТТЕГЛИЛ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ;


–          КОГАТО СТЕ ВЪЗРАЗИЛ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО, КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО;


–          КОГАТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ С ЦЕЛ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ПРАВОТО НА СЪЮЗА ИЛИ ПРАВОТО НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, КОЕТО СЕ ПРИЛАГА СПРЯМО АДМИНИСТРАТОРА;


–          КОГАТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА БИЛИ СЪБРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНЕТО НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ЗАЛИЧИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОСНОВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В РЕГЛАМЕНТА – КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО НА КОНКРЕТНИТЕ ДАННИ Е С ЦЕЛ: УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ; ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ЗАДАЧА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ВЛАСТ; ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ; АРХИВИРАНЕ ЗА ЦЕЛИ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ; ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ.

 

 

• ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО ОТ СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРА ИЛИ ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ.КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА ОГРАНИЧИ ОБРАБОТВАНЕТО ИМ. ОГРАНИЧАВАНЕТО СЕ ДОПУСКА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 


– КОГАТО СЧИТАТЕ, ЧЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ НЕ СА ТОЧНИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОГРАНИЧАВАНЕТО Е ЗА СРОК, НЕОБХОДИМ НА АДМИНИСТРАТОРА ДА ПРОВЕРИ ТОЧНОСТТА; 


– КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ Е НЕПРАВОМЕРНО, НО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ТЕ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ, А ЖЕЛАЕТЕ САМО ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ; 


– КОГАТО АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ СЕ НУЖДАЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, НО ВИЕ, КАТО СУБЕКТ НА ДАННИТЕ, ГИ ИЗИСКВАТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ; 


– КОГАТО СТЕ ВЪЗРАЗИЛ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО В ОЧАКВАНЕ НА ПРОВЕРКА ДАЛИ ЗАКОННИТЕ ОСНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕД ИНТЕРЕСИТЕ ВИ. ЗА ЦЕЛТА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЯКОЕ ОТ ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ, СЛЕДВА ДА ПОДАДЕТЕ ИСКАНЕ.


• ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВКЛ.МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ. СУБЕКТЪТ НА ДАННИТЕ ИМА ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ – ДА ПОЛУЧИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ И КОИТО ТОЙ Е ПРЕДОСТАВИЛ НА АДМИНИСТРАТОР, В СТРУКТУРИРАН, ШИРОКО ИЗПОЛЗВАН И ПРИГОДЕН ЗА МАШИННО ЧЕТЕНЕ ФОРМАТ И ИМА ПРАВОТО ДА ПРЕХВЪРЛИ ТЕЗИ ДАННИ НА ДРУГ АДМИНИСТРАТОР БЕЗ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА, НА КОГОТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ, КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО Е ОСНОВАНО НА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОБРАБОТВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО АВТОМАТИЗИРАН НАЧИН.

КОГАТО УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, СУБЕКТЪТ НА ДАННИТЕ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ И ПРЯКО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ЕДИН АДМИНИСТРАТОР КЪМ ДРУГ, КОГАТО ТОВА Е ТЕХНИЧЕСКИ ОСЪЩЕСТВИМО.


• ВЪЗРАЖЕНИЕ СПРЯМО ОБРАБОТВАНЕТО НА НЕГОВИ ЛИЧНИ ДАННИ. КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛ.КОГАТО Е ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ. АДМИНИСТРАТОРЪТ СЛЕДВА ДА СЕ МОТИВИРА ДАЛИ ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, РЕСП.ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АКО ОТХВЪРЛИ ВЪЗРАЖЕНИЕТО.


• СУБЕКТЪТ НА ДАННИ ИМА ПРАВО И ДА НЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА РЕШЕНИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ ЕДИНСТВЕНО НА АВТОМАТИЗИРАНО ОБРАБОТВАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО ПРОФИЛИРАНЕ, КОЕТО ПОРАЖДА ПРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ИЛИ ПО ПОДОБЕН НАЧИН ГО ЗАСЯГА В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН.СУБЕКТЪТ НА ДАННИ ИМА ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОСПОРИ АВТОМАТИЗИРАНОТО РЕШЕНИЕ.


 • ПРАВО НА ЗАЩИТА ПО СЪДЕБЕН ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ДАННИ СА БИЛИ НАРУШЕНИ. КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЛИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН – КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: ГР. СОФИЯ 1592, БУЛ.„ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2 (WWW.CPDP.BG).СЪЩО ТАКА, ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПРЕТЪРПЯЛО МАТЕРИАЛНИ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ, ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА ИЛИ ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НАНЕСЕНИТЕ ВРЕДИ.

 

 

СИГУРНОСТ

 

НИЕ СМЕ ПРЕДПРИЕЛИ МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВСЯКО ЕДНО ЛИЦЕ. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП, НИЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПРОЦЕДУРИ ПО КРИПТИРАНЕ В НЯКОИ ОБЛАСТИ. НИЕ НЕ СПОДЕЛЯМЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШИМ ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНА СТОКА. ВЪЗМОЖНО Е ДА ПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА. ТЕЗИ ЛИЦА ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО НАШЕ ВЪЗЛАГАНЕ И СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СПАЗВАТ ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.ТЕЗИ ЛИЦА СА ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНИ ОТ НАС И ИМАТ ДОСТЪП ЕДИНСТВЕНО ДО ДАННИ, КОИТО СА ИМ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ, С КОИТО СА АНГАЖИРАНИ И В РАМКИТЕ НА ИЗЯВЕНОТО КЪМ НАС СЪГЛАСИЕ.В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТЕЗИ ЛИЦА СА ИЗВЪН ЕС И НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА GDPR, ВЪЗ ОСНОВА НА СТАТУТА МУ НА НОРМАТИВЕН АКТ, НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ.СЪЩО ТАКА, ВЪЗМОЖНО Е ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗЛИЧЕН ВИД КОНТРОЛ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

 

 

РЕКЛАМА

 

С ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В НЯКОЯ ОТ ФОРМИТЕ НИ ЗА КОНТАКТ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ИЛИ СТОКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДАВА СВОЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ МУ ЗА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:


А/ ВКЛЮЧВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НЕГОВОТО МНЕНИЕ В МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ МЕТОДИ – ПО E-MAIL ИЛИ МЕСИНДЖЪР.


Б/ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И ДР. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ УСТРОЙСТВА.


В/ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА РЕКЛАМА, КОЯТО Е СЪОБРАЗЕНА С ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ВЪЗ ОСНОВА НА ОЦЕНКА НА ДАННИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ;


Г/ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБРАЗЕНИ С ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОТНОСИМИ КЪМ НЕГОВИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИМЕЙЛ, ПОЩА ИЛИ МЕСИНДЖЪР. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ДАННИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГОВОТО ПОКУПАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ, УЧАСТИЕТО МУ В РЕКЛАМНИ АКЦИИ, КАКТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.


Д/ ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНА РЕКЛАМА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА АКТУАЛНИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНИЦИАТИВИ И ДР. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

В ПРОЦЕСА НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ФИРМА "ИТ ФОРДЖ" ЕООД СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЦАТА. ПРИЛАГАЙКИ ПАКЕТ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАВНИ МЕРКИ, НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА ОБРАБОТКА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ.

 

 

VI. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

1.   ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ КАТО ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДРУЖЕСТВОТО, СЪДЪРЖАЩО МИНИМУМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

2.    ИМЕ, АДРЕС И ДРУГИ ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ;

 

- ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО и ПРЕДПОЧИТАНА ФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ;

·    ПОДПИС, ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ;

·    ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА И ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

 

3.   В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, ПРАВАТА МУ СЕ УПРАЖНЯВАТ ОТ НЕГОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КАТО КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ;

 

4.   СРОКЪТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО НЕГО Е 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕТО, СЪОТВЕТНО 30-ДНЕВЕН, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИСКАНИТЕ ДАННИ, С ОГЛЕД ВЪЗМОЖНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;

 

5.   ДРУЖЕСТВОТО ИЗГОТВЯ ПИСМЕН ОТГОВОР И ГО СЪОБЩАВА НА ЗАЯВИТЕЛЯ ЛИЧНО – СРЕЩУ ПОДПИС ИЛИ ПО ПОЩАТА, С ОБРАТНА РАЗПИСКА КАТО СЕ СЪОБРАЗИ С ПРЕДПОЧИТАНАТА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ФОРМА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА.

6.   КОГАТО ДАННИТЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ Е ЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН, НА ЗАЯВИТЕЛЯ СЕ ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО ТЯХ.

7.   В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВОРИ НА ИСКАНЕТО ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЯТ НЕ Е УДОВЛЕТВОРЕН ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОТГОВОР И/ИЛИ СЧИТА, ЧЕ СА НАРУШЕНИ НЕГОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ТОЙ ИМА ПРАВО ДА УПРАЖНИ ПРАВОТО СИ НА ЗАЩИТА.

 

VII. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

НИЕ ИМАМЕ ПРАВО ДА ПРОМЕНЯМЕ И АКТУАЛИЗИРАМЕ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА. ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ ТАКИВА ПРОМЕНИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ WWW.STOPLIHVA.COM. АКО ТЕЗИ ПРОМЕНИ СА СЪЩЕСТВЕНИ, ТО НИЕ ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ТОВА НА ВАШИЯ ИМЕЙЛ ИЛИ ДРУГ ПОДХОДЯЩ НАЧИН ЗА КОНТАКТ С ВАС. НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА Е В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.

bottom of page